برنده 200 میلیون تومانی بانک تجارت جایزه اش را اهدا کرد+تصویــر