هدف از تشکیل دانشگاه امام حسین(ع) تداوم بخشی حیات انقلاب اسلامی است