متخصصان فرانسوی کشتی مخصوص پاکسازی لکه‌های نفتی ساختند