عابدینی: مدارک را از سازمان خصوصی‌سازی تحویل گرفتیم/ شاید برنده مزایده سوم شویم