حضور فرماندار بابل در سخنرانی احمدی‌نژاد/ استخدام ۵ هزار نفر در آموزش و پرورش