وزیر بهداشت: افزایش اعتبارات بیمه‌ها به نفع سلامت مردم است