نخست‌وزیر ایتالیا: اتحادیه اروپا نباید به شرایط جنگ سرد با روسیه بازگردد