آیت‌الله علوی‌گرگانی: اخلاق و رفتار ملت ایران در جهان جایگاه کشور را مشخص می‌کند‌