سایه رکود بر بازار لوازم خانگی سنگینی می کند/ضرورت اصلاح قیمت ها