مدیرکل بهزیستی خوزستان: 117 سازمان مردم نهاد زیر نظر این اداره کل فعالیت می کنند