همایش دانشجویی دانشگاه بین‌المللی قفقاز در گرجستان برگزار شد