علوی: دولت جهت‌گیری سیاسی را کنار گذاشته است/ تعدد جناح‌ها مغایر با وحدت‌ملی نیست