پاسخ نوبخت به سوالی درباره بودجه دفتر احمد‌ی‌نژاد/ دولت ظرفیت زیادی برای شنیدن صدای مخالفان دارد!