فابیوس: فرانسه و عربستان در حال بررسی پروژه‌هایی به ارزش ده‌ها میلیارد یورو هستند