حجم مبادلات تجاری ایران و الجزایر ناچیز است/ 7 میلیون دلار حجم تجارت دو کشور