شمسایی: بازی در سالن نقش‌جهان با بازی در یک کشور غریب فرقی ندارد!