برنامه‌ریزی برای افزایش ورود تور‌های گردشگری به همدان