برانکو: کار آسانی مقابل بنیادکار نداریم/ تماشاگران فردا آزادی را پر کنند