عملیات بیت‌المقدس نقطه عطف راهبردی و نظامی در طول دفاع مقدس بود