نخستین دوره مسابقات دانشجویی «نجات تخم مرغ» و «فکر باز» در دانشگاه آزاد بجنورد برگزار شد