بازی آقای عابر بانک برای دورزدن بدهی بانکی/ جوان 19 ساله خریدار پرسپولیس کیست؟