طنازانی که به نمایشگاه رسیدند/ ماجرای رفتگری که پایش به «امنیت ملی» هم باز می شود!