توافق جدید برقی ایران-ژاپن/ جزئیات ماموریت جدید برقی ژاپنی‌ها