استکبار جهانی همواره از تدابیر ولایت‌فقیه ضربه خورده است