مردم خراسان شمالی ساخت ۵۰۰ متر مربع از عتبات عالیات را تعهد کردند