اومانیا: از مسئولیت‌مان در خط دفاعی پرسپولیس اطلاع داریم