سومین همایش سراسری قطب‌های علمی در دانشگاه اصفهان برگزار می‌شود