حضور مقدم‌دوست با «به صرف شربت و شیرینی» در جشنواره فیلم‌ شهر