بازدید آیت‌الله‌ جوادی آملی از کارگاه ساخت حرمین عسکریین(ع)