باید با مشکل آلودگی گرد و غبار کنار آمد/سازمان بهداشت جهانی 40 درصد بیماری‌ها را ناشی از مشکلات محیط ز