ارزش معاملات فرابورس از مرز یک میلیارد و 500 میلیون ریال عبور کرد