تصاویر/ حمله پلیس رژیم صهیونیستی به یهودیان معترض اتیوپیایی تبار