بازی استقلال و تراکتورسازی همیشه حساس است | امیدوارم هواداران ورزشگاه را پر کنند | 8 ماه است که حقوق نگ