گزارش تصویری// سخنرانی علی مطهری در دانشگاه آزاد مشهد