بررسی تشکیل شعبه رسیدگی به سرقت تجهیزات مخابراتی در پلیس آگاهی