نطنز، فردو و اراک فعال خواهند بود/بودجه دفتر احمد‌ی‌نژاد را دولت تأمین نمی‌کند/صادرات نفت ایران به