شماره حساب ۹۶۶ برای کمک به اعزام زائران به عتبات عالیات گشایش یافت