فیلم/ استقبال از ستاره‌های رئال‌ مادرید در شهر تورین