پیروز نشویم نتایج قبلی هم بی‌اثر است/ به حمایت هواداران نیازداریم