بالاترین و پایین‌ترین میزان تولد در کدام استان‌ها است