وجود 50 دانش‌آموخته اخلاق پزشکی در کشور/ راه‌اندازی مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی در دانشگاه ته