زومجی در راستای گسترش بخش بازی های موبایل استخدام می‌ کند