موزه کرمانشاه ۵۰ درصد پیشرفت دارد/ تلاش برای ثبت جهانی اورامانات