۲۰ نفر از عناصر متخصص حفر تونل از ترکیه،سوریه‌ و مصر در یمن دستگیر شدند