انتقاد شدید یک خواننده از صدا و سیما به خاطر سرقت آثارش/ این دزدی در روز روشن است