برگزاری میتینگ سیاسی مسئولان دولتی مانعی ندارد/ دولت مخالف افزایش قیمت‌هاست