سودجویان خرما در کمین بازار ماه رمضان/حداکثر قیمت هر جعبه‌ 2700 تومان