دربی کرمان آغاز راه رسیدن به لیگ/ کدام مس صعود می‌کند؟