رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار: صادرات هندوانه به کشورهای همسایه ادامه دارد