90درصد از اعتبارات سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمدجذب شد